در این گفت‌وگو استاد گرامی ضمن معرفی شیوه آموزش و کارهایی که در زمینه علوم قرآنی و تفسیر در مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی شده در مورد سوالاتی پیرامون تفسیر قرآن از جمله تحولات در معنای تفسیر، اعم ...