مقدمه طلّاب علوم ديني که به هدف سربازي امام عصر(عج) و پاسداري از آيين حيات‌آفرين الهي، متاع اندک دنيا را رها کرده و از برخورداري‌ها و نعمت‌هاي آن چشم پوشيده و در يک معاملة بزرگ با خدا، به سوي حوزه‌هاي علميه ...