مدرسه اسلامي هنر، موسسه‌اي غير دولتي و غير انتفاعي است که فعاليت رسمي خود را از سال 1384 آغاز نموده است. اين مرکز با در نظر داشتن اهدافي چون تثبيت جايگاه هنر در حوزه‌هاي علميه، شناخت ظرفيت قالب‌هاي هنري و ...