با نگاهی به گذشته مدرسه حقانی می‌توان گفت این مدرسه پربرکت، کمک شایانی در استواری پایه‌های محکم انقلاب اسلامی داشت. تربیت طلاب انقلابی که بعد‌ها بسیاری از آنها در نظام اسلامی، عهده‏ دار مسئولیتهای مهمی شدند، تحول نظام آموزشی، متون ...