دارالقرآن مدرسه با وجود اينکه در حوزه‌ها به قرآن توجه کافي صورت نمي‌گيرد، مدرسه برنامه‌هاي بسياري در جهت ارتباط با قرآن و بهره‌مندي از الفاظ و معاني قرآن را پي گرفته است. ـ برگزاري کلاس‌هاي تخصصي در رشته‌هاي گوناگون قرآني و ارزيابي ...