این مصاحبه در زمینه معرفی کتب و سیر مطالعاتی­ علم اخلاق می ­باشد که طلاب باید به آن بپردازند. در ابتدا استاد گرامی به بیان شاخه­ ها­ی اخلاق و دانش­ های میان رشته ­ای مورد نیاز پرداخته و توضیحاتی را ...