... مطالعه تاريخ و زندگي ائمه گر‌چه ظاهراً به شيعيان اختصاص دارد ولي اهل سنت کتب زيادي در اين‌باره نوشته‌اند. يکي از مشکلات اين دسته کتاب‌ها آن است که بخصوص عالمان شيعه به جاي تاريخ‌نگاري و شرح زندگاني ائمه معصومين، ...
در اين گفتار استاد به بررسي کتب کلامي شيعه و اهل سنت مي‌پردازد. ايشان در ادامه ضمن بيان سير مطالعاتي کلام، انتقاداتي را به آموزش کلام در حوزه وارد مي‌نمايند و براي آنها راهکارهايي نيز ارايه مي‌نمايد. رهنامه: در ابتدا تقاضا ...