رهنامه: به عنوان نخستين پرسش بفرماييد چه مکاتبي در ادبيات عرب وجود دارند؟ لطفاً در اين زمينه، به تاريخچه‌اي اجمالي نيز اشاره کنيد. استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. نظريه معروف و رايج درباره مکاتب موجود در ادبيات اين است که پنج مکتب ...