مؤسسه کتاب‌شناسي شيعه، در جهت معرفي آثار و مأثر شيعه، در بهار 1389، کتاب «جرعه‌اي از دريا» را که شامل سرگذشت‌نامه‌ها و مقاله‌ها و خطابه‌ها و تعليمات حضرت آيت‌الله حاج سيد موسي شبيري زنجاني است، به چاپ رساند که در ...