حکایت روزی مردی داخل چاله‌ای افتاد و بسیار دردش آمد... یک كشیش او را دید و گفت: حتماً گناهی انجام داده‌ای! یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت! یک روزنامه‌نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد! یک بودایی به او ...