ترسیم جغرافیای نیازهای جامعه و راهکارهای پاسخگو شدن حوزه در مصاحبه با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه رهنامه: با توجه به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم انطباق فعالیت‌های حوزه با نیازهای جامعه، رسالت حوزه و طلبه چه ارتباطی ...