1355 ﻫ . ق. (1935 م.) ولادت در شهر کاظميه 1358 ﻫ . ق. (1937 م.) ولادت آمنه (بنت الهدي) خواهر محمدباقر که همراه هميشگي‌اش بود و هرگز ازدواج نکرد و دروس ديني را نزد برادر آموخت./ وفات سيد حيدر صدر ...