در سال‌هاي اخير توجه به تاريخ در حوزه‌هاي علميه توسعه کيفي و کمي چشمگيري داشته است و ضروري مي‌نمايد که طلاب گرامي از کارهاي ارزنده اي که گروه‌هاي متعدد تاريخ انجام داده‌اند مطلع بوده و بهره‌مند گردند لذا در نوشته ...
نوشته حاضر، برگرفته از کتاب «نیازسنجی پژوهشی، مسأله‌یابی پژوهشی و اولویت‌بندی طرح‌های تحقیقاتی» نوشته آقای  دکتر کوروش فتحی واجارگاه و از معدود کتب فارسی در زمینه نیازسنجی می‌باشد. خلاصه‌ای از این کتاب برای آشنایی بیشتر با ادبیات علمی موجود در ...