مرحوم علامه طباطبايي از بخش عمده‌اي از آثار خود در زندگينامه خودنوشت نام برده است. اما حجم اين آثار بيش از آن چيزي است که استاد، خود بدان اشاره نموده است. زيرا براي مثال برخي از اين يادداشت‌ها پاسخِ سؤالاتي ...