شنيديم مدرسه‌اي در تهران، با طرحي نو و متناسب با رهنمودهاي مقام معظم رهبري، تأسيس شده و به تصويب شوراي عالي رسيده است. به اين دليل که همة دروس اين مدرسه، بر اساس روشي نو و پژوهش‌محور هستند، گزارشي از ...
مؤسسه فرهنگي بشري از معدود مؤسساتي است که در جهت شناخت هويت روحانيت و هويت طلبگي گام جديدي برداشته است. از جمله فعاليت‌هاي اين مؤسسه پژوهش در زمينه‌هاي گوناگون پيرامون روحانيت و مسائل ديني، تاريخي و اخلاقي و هم‌چنين برگزاري ...
  بحث دربارة هويت‌يابي و استعداد‌يابي طلاب را با بيان پرسش‌هايي آغاز مي‌کنم که در اين باره است و طلاب با اين پرسش‌ها روبه‌رو هستند. در اين بحث به چند پرسش اساسي پاسخ مي‌دهم که بدين شرح است: هويت طلبگي چيست؟ ...
  مقدمه از نظر عموم مردم «هويت» به عنوان مشخصات فردي تلقي مي‌گردد. از اين ديدگاه «هويت» مساوي با مشخصات سجلّي دانسته شده است كه فرد را از افراد ديگر به صورت ظاهري تعريف مي‌نمايد؛ گاهي هم منظور از تشخيص هويت به ...