گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمين علی رضا پناهيان در مورد مميزات هويت طلبگي از ساير صنوف رهنامه: بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع اين شماره نشريه هويت طلبگي است. طلبه کيست؟ چه جايگاه، وظائف و رسالتهايي دارد؟ و  ارکان هويت او چيست؟ ...
  رهنامه: بحث ما دربارة هويت طلبگي است. لطفاً از نگاه تاريخ، به مفهوم هويت و همچنين هويت طلبگي و حوزه بپردازيد. استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. هويت، يک بحث بالذات فلسفي است. گاهي به غلط اين بحث از جايگاه و خاستگاه اصلي‌اش ...
  تفکر محوری از منظر رهبر معظم انقلاب بسيار ظريف و دقيق تعليم، كارى بسيار ظريف و دقيق است. تعليم فقط اين نيست كه ما مجموعه‌اى از معلومات را در كاغذ بگذاريم و به دانش‌آموز بدهيم و بگوييم بخوان؛ بعد هم برهه‌اى از ...
  رهنامه: با بررسي نظام آموزشي فعلي حوزه درمي‌يابيم مقداري از تفکر فاصله گرفته‌ ايم. مثلاً امتحان‌هاي حوزه مبتني بر محفوظات است و رويکرد استادان و مجموع مؤلفه‌هاي نظام آموزشي، از جمله کتاب‌هاي درسي و شيوه تدريس، قدرت تفکر طلبه را ...