در این مصاحبه به بحث اینکه چگونه تفسیر را به زبان روز به مردم باید ارائه داد و طی کردن این مسیر چگونه است می‌پردازیم و استاد گرامی با توجه به تجربیات خود در تفسیری که تالیف کرده‌اند (تفسیر نسیم ...