مقدمه يکي از خلأهاي موجود در جامعه، خلأ «نظام اعتقادات» پويا، بالنده و متناسب با نيازمندي‌هاي انقلاب اسلامي است. اگر نظام اعتقادات اسلامي مناسب، توليد و تبليغ نشود، با بيان «كلياتى از امور اخلاقى و التزامات عملى» نمي‌توان جوانان و نسل ...