شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » راهنمای نویسندگان

.

راهنماي تدوین و نگارش مقالات

1. داراي صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده و با قلمي روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.

2. مقالات برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداكثر 7000 كلمه) تنظيم گردد.

3. مقالات، نبايد به عنوان بخشي از كتاب، يا به عنوان مقاله چاپ شده باشند.

4. چكيده مقاله: (حداقل 150 و حداكثر 200كلمه) شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از يافته‏‌های مهم پژوهش؛

5. كليدواژه‏‌ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدی؛

6. مقدّمه مقاله، شامل تعريف مسئله، پيشينه اجمالي پژوهش، ضرورت و اهميت طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلی و فرعی؛

7. در سامان‏دهی بدنه اصلي مقاله، يكي از این شرايط لازم است:

     الف) ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛

     ب) ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه

      ج) ارائه كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛

       د) ارائه نقد جامع علمي يك نظريه.

8. نتيجه‌گيري: بيانگر يافته‏‌های تفصيلي تحقيق است كه به صورت گزاره‌‏های خبری موجز بيان می‌‏گردد.

9. فهرست منابع: (اعم از فارسي، عربي، و لاتين) كه به شكل ذیل بايد تنظيم گردد:

             ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، نام كتاب، ترجمه يا تحقيق، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

             ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، سال نشر، «عنوان مقاله»، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.

            ـ پایگاه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان موضوع داخل گیومه، نام و آدرس پایگاه اینترنتی.

10. ارجاعات، بايد بين‌متني باشند: (نام‌خانوادگي، سال نشر، جلد، صفحه).

11. اگر ارجاع بعدی بلافاصله به همان مأخذ باشد از (همان یا همان، شماره جلد، صفحه) و اگر به مأخذ دیگری از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار، صفحه) استفاده شود.

12. نقل قول‌های مستقیم به صورت جدا از متن با تورفتگی (یک و نیم سانتی متر) از راست درج شود.

13. یادداشت های توضیحی (توضیحاتی که به نظر مؤلّف ضروری به نظر می رسد) در پاورقی درج شود.

14. نام کامل نویسنده، مدرک تحصیلی (حوزوی یا دانشگاهی)، همراه با نشانی الکترونیکی و شماره تلفن قید شود.

15. مجله در ویرایش مقالات آزاد است.

16. مقالات، در برنامه word، با قلم بی نازنین یا بی لوتوس و اندازه 12 و عنوان مقاله با قلم تیتر 13 تایپ شود.

17. به مقالاتی که بعد از فراخوان و اطلاع رسانی ارسال شوند، ترتیب اثر داده می‌‎شود.