شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » پدیدآورندگان

امیر غنویامیر غنوی

امیر غنوی، متولد 1340، لیسانس مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و فوق‌لیسانس حقوق خصوصی و نیز سطح چهار فقه و اصول، مسؤول سابق دفتر تحقیقات و تدوین متون درسی مرکز جهانی علوم اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. ایشان از شاگردان استاد صفایی حائری هستند که تدریس کتاب های ایشان از فعالیت های علمی ایشان است. عمدة نوشته‌های ایشان در زمینه مسائل حقوقی، اقتصادی و فقهی می‌باشد.