رهنامه: موضوع گفتگو ساختار علم فقه است. لطفاً بفرمایید ساختار علم فقه، از گذشته تاکنون، به چه نحوی بوده است؟ تفاوت ساختار و تبویب استاد: انشاءالله قرار است در این مصاحبه در رابطه با ساختار علم فقه به اندازه توانایی‌مان مطالب مختصری ...