گفتگوی رهنامه پژوهش با آیت الله سید احمد مددی رهنامه: آیا دروس خارج فعلی قم، مانند دروس گذشته، مجتهدساز است؟ چه عوامل و آسیب‌هایی باعث می‏شوند طلبه به غایت درس خارج که اجتهاد است، نرسد؟ گاهی می‌توان پدیده‌ای را به تنهایی بررسی ...