اشاره در برخی از منابع تاریخی جمله‌ای را به امام سجاد(عليه السلام) نسبت مي‌دهند كه با این مضمون است: "إنّا کنا نعلم مغازی الرسول الله کما نعلم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌هاي قرآن را به بچه‌هایمان و دیگران یاد می‌دهیم، ...