گفت‌وگو با علی‌رضا آزاد؛ رتبه اول سومین دوره جشنواره علامه حلی رهنامه: لطفاً خودتان را معرفی کنید؟ صبح چهارم بهمن 1358، وقتی اولین برف سال، توری سفید بر صورت سبز آمل کشید، چشم بر خوب و بد این دنیا گشودم. پدر و ...