طلبه کيست. وظيفه‌اش چيست. فلسفه وجودي حوزه‌هاي علميه چيست. چه کسي مي‌تواند نقش حوزه‌ها و طلاب را تعيين کند: از تاريخ بايد پرسيد؛ علماء و زعماء حوزه مي‌توانند پاسخ بگويند؛ انتظار جامعه و مردم مهم است؛ دين اين صلاحيت را ...
  نگرش سه بعدي رهنامه، پس از پرداخت دو شماره به مباحث کلي نظام آموزش پژوهش‌گرا و يا به تعبيري سخت‌گيرانه، آموزش پژوهش‌محور؛ اين شماره به يکي از مؤلفه‌هاي مهم آن يعني نقش استادان در نظام تعليم و تربيت طلاب مي‌پردازد. از ...
  مطابق یکی از مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه درآغاز سال تحصیلی 89ـ88[1]، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات درسی طلاب در دوره سطح، به عهده معاونت آموزش حوزه‌های علمیه گذاشته شده است. اصل تصویب این مصوبه، می‌تواند در راستای ارتقاء ...
سلسله نشست‌هاي نگاه نو مجموعه‌اي است که در راستاي امر ترويج پژوهش توسط اداره امور پژوهشي طلّاب برگزار گرديده است و اخيراً تحت عنوان کارگاه مقدمات پژوهش و به صورت لوح فشرده توسّط اداره امور پژوهشي عرضه گرديده است از ...