طلبه کيست. وظيفه‌اش چيست. فلسفه وجودي حوزه‌هاي علميه چيست. چه کسي مي‌تواند نقش حوزه‌ها و طلاب را تعيين کند: از تاريخ بايد پرسيد؛ علماء و زعماء حوزه مي‌توانند پاسخ بگويند؛ انتظار جامعه و مردم مهم است؛ دين اين صلاحيت را ...
  سرمقاله؛ استقرار هیات های علمی مدارس، ضرورت نظام آموزش حوزه های امروز نگرش سه بعدي رهنامه، پس از پرداخت دو شماره به مباحث کلي نظام آموزش پژوهش‌گرا و يا به تعبيري سخت‌گيرانه، آموزش پژوهش‌محور؛ اين شماره به يکي از مؤلفه‌هاي مهم آن ...
  مطابق یکی از مصوبات شورای عالی حوزه‌های علمیه درآغاز سال تحصیلی 89ـ88[1]، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تحقیقات درسی طلاب در دوره سطح، به عهده معاونت آموزش حوزه‌های علمیه گذاشته شده است. اصل تصویب این مصوبه، می‌تواند در راستای ارتقاء ...
  رهنامه: اين شماره در رابطه با آموزش پژوهش محور است، سؤال ما از حضرتعالي اين است که کارگاه مقدمات پژوهش چه جايگاهي در آموزش پژوهش محور دارد؟ يک سطح اين چيزي است که امروز ما بيشتر بهش ميگوييم پژوهشهاي درسي. پژوهشهاي ...