گذری بر زندگی آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی این یادداشت، مروری بر سیر زندگی و مراحل تحصیل آیت‌الله شاه‌آبادی و ماجرای آشنایی حضرت امام خمینی (ره) با ایشان است. هنگامی که قلم می‌خواهد از بزرگ‌مردی بنویسد که هر روز از روزهای عمر پر ...
  یادداشتی بر دو کتاب شذرات المعارف و رشحات البحار حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی، از جمله عارفان نامدار و واصلان کاملی است که در جمع ظاهر و باطن، به نیکویی درخشیده و اسوه‌ای ماندگار را برای رهپویان راه کمال و جمال الاهی، پدیدار ...
شهر قم در سال 23 هـ . ق. به دست مسلمانان فتح شد. مورخین، آغاز ورود علما و محدثان و فقها را در میان مردم قم پس از ورود اشعری‌ها یعنی در سال 83 هـ . ق. می‌دانند. شیخ محمد ...