رهنامه: به عنوان اولين سؤال، بفرماييد که هويت طلبه چيست؟ چه عناصر و ارکاني دارد؟ آيا آيه «نفر» بيانگر هويت طلبگي است؟ يا اينکه آيات ديگري نيز وجود دارد؟ از نگاه دين، طلبه و عالم ديني چه هويتي دارد؟ استاد: آيه ...
  در این دنیای شلوغ و پر مشغله و تشتّت‌های فراوان، یکی از معضلات جدّی برای کسانی که کار علمی می‌کنند پراکندگی حافظه، ضعف حافظه و عدم تمرکز است. خصوصاً برای یک طلبه که نماینده و مبلّغ دین می‌باشد داشتن یک ...