اداره نیازسنجی معاونت پژوهشی حوزه‌های علمیه به عنوان اولین اقدام عملی در زمینه نیازسنجی، طرح اولویت‌ها و شاخص‌های نیازهای فقهی را به عنوان یک پروژه پیگیری کرده و به نتیجه رسانده است. نوشته حاضر ارائه گزارشی از این کار است. برنامه‌ریزی ...