«قلم در دستم می‌لرزد هنگامی که این اسم را می‌نویسم» مرحوم آقا بزرگ تهرانی صاحب کتاب الذریعه، شرح حال محدث نوری را با این جمله آغاز می‌کند.[1] جمله‌ای پر رمز و راز که در آیینه آن به‌ خوبی می‌توان آستان عظمت ...
محدث نوری در بخش پایانی «خاتمه مستدرک»، کوتاه و مختصر شرح‌حالی از زندگی و زمانه خود را ثبت کرده است. پس از اتمام خاتمه مستدرک مرحوم محدث نسخه‌ای از آن را برای یکی از علمای معاصر خود به نام میرزا ...
زندگی سراسر نور محدث نوری حکایت 66 سال مجاهدت و تلاش خستگی‌ناپذیر آن مرد سترگ برای پاسداری از حریم امامت و ولایت است. حکایت سیری که تنها بر مدار «تکلیف» جریان داشت. چه روزهایی که به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به میرزای ...
«من در حالی می‌میرم که حسرتی در دل من باقی مانده است و آن اینکه در این سال‌های آخر عمر کسی ندیدم به من بگوید: فلانی! این مقدار مال را بگیر و برای قلم و کاغذت خرج کن یا با ...