[1] چکیده رویکردهای رایج در آموزش و پژوهش علوم حوزوی از آسیب‌ها و خلأهای جدی رنج می‌برند که همین امر مانع پربار شدن تحصیلات حوزوی می‌شود. نوشتار پیش رو درآمدی بر روش آموزش و پژوهش در علم اصول است که می‌کوشد به صورت ...