مقدمه طلّاب علوم ديني که به هدف سربازي امام عصر(عج) و پاسداري از آيين حيات‌آفرين الهي، متاع اندک دنيا را رها کرده و از برخورداري‌ها و نعمت‌هاي آن چشم پوشيده و در يک معاملة بزرگ با خدا، به سوي حوزه‌هاي علميه ...
  مقدمه بيش از هزار سال است که انديشمندان و صاحب‏نظران درباره علم نحو، وظايف و مسائل آن، تأمل کرده‏ و آثاري نگاشته‌اند. رنجي که اسلاف ما در تحقيق و تفحص و نوآوري در زمينه مباحث نحوي متحمل شدند، امروزه راه ما ...
  برنامه آموزشی کنونی در حوزه مشتمل بر دو بخش است؛ یکی، برنامه آموزشی عمومی و دیگری، برنامه‌های مخصوص به گرایش‌های تخصصی که در مراکز تخصصی و مؤسسات وابسته به حوزه برگزار می‌شود. برنامه آموزشی عمومی برای همه طلاب، الزامی و برنامه ...