رهنامه: موضوع اين شماره نقش استاد در تربيت علمي مي‌باشد و با توجه به اينکه از ديدگاه بعضي آقايان مهمترين عنصر نظام آموزش پژوهش‌گرا استاد است، سؤال اين است که استاد چه نقشي در اين مسير دارد؟ استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. ...
  نیاز امروز ما؛ بایستگی های نقش استادی در حوزه علمیه در گفتگو با حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم کفیل رهنامه: موضوع بحث ما دراين شماره، درباره نقش استاد در تربيت علمي و اخلاقي طلبه‌هاست؛ زيرا نقش و جايگاه استاد در دوره‌هاي گذشته ...