این نوشتار با هدف آموزش و نحوه مطالعه و پژوهش در مورد قرآن کریم در سه سطح عمومی، نیمه تخصصی و تخصصی تدارک دیده شده است و در ضمن هر یک از این سه بخش، دانش‌های قرآنی همچون علوم قرآن، ...
یکی از شیوه‌های رایج در حوزه تقریر یا نوشتن درس استاد است. نویسنده در این اثر به نقد و بررسی شیوه‌های مختلف تقریرنویسی و شیوه‌های درس خارج پرداخته و پیشنهاداتی جهت ارتقاء کیفیت درس خارج ارائه می‌نماید و در پایان ...
آنچه در پی می‌آید، گزیده‌ای از کتاب «شیوه‌های تحصیل و تدریس در حوزه‌های علمیه» نشر بوستان کتاب است که مورد بازبینی و اضافات استاد رضایی اصفهانی قرار گرفته است. طلابی که قصد ورود به درس خارج دارند، باید از سبک‌ها و ...