مثال ديگر که اهميّت کار تاريخي در تصحيح نگرش استنباطي را نشان مي‌دهد، در باب يکي از قواعد فقهي بسيار معروف و مورد استناد، يعني قاعده "على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه" مي‌باشد که در عين سيطره بر فقه، در ...
  پيشگفتار شايد هريک از ما در ذهن خود يا در برخورد با ديگران، بارها با چنين پرسش‌هايي روبه‌رو شده باشيم: حوزه کجاست؟ وجودش چه ضرورتي دارد؟ چه رسالت‌ها، اهداف کلان و مباني را دنبال مي‌کند؟ رسالت کنوني‌اش چيست؟ کارکردهاي تخصصي‌اش کدام ...
  امام خميني «ره» 1ـ حوزه‌هاي روحانيت محلّ تدريس و تعليم و تبليغ و رهبري مسلمانان است... جاي آنهاست که امانتدار و جانشين پيغمبران هستند. محل امانتداري است و بديهي است که امانت را نمي‌توان به دست هرکس داد.1 من اميدوارم كه ...
در اين نوشتار نگارنده به رتبه و جايگاه منطق و ضرورت و اهميت آن، سطوح فراگيري منطق، وضعيت‌شناسي و آسيب‌شناسي آموزش منطق در حوزه امروز به لحاظ اهداف آموزشي، محتواي آموزشي و روش تدريس و اساتيد پرداخته است. مقدمه بررسي تحليلي دانش‌هاي ...