"و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا"[1] علامه طباطبایی: "اگر درباره این علوم (علوم حوزوی) دقت به خرج دهى خواهى دید که طورى تنظیم شده که گویى هیچ احتیاجى به قرآن ندارد، حتى ممکن است یک محصل، ...
حجم بالای ادبیات علمی  تولید شده در دانش های حدیثی ما را وادار کرد تا در 2 شماره از نشریه رهنامه، سیر بهره مندی از سنت گرانبهای معصومین را در برابر دیدگان شما بگشاییم. در شماره پیشین مجموعه ای از ...
جستجو در تاریخ و میراث مکتوب حدیثی شیعه نشانگر این واقعیت است که عالمان شیعی اهتمام ارزنده‌ای در حفظ و تالیف، تبویب و فهرست‌نگاری، شرح، تعلقه، تفسیر و نیز تاسیس دانش‌های مرتبط با حدیث از قبیل فقه الحدیث، درایه و ...
گرایش علمی به حوزه خاصی از دانش و به دنبال آن تخصص‌گرایی، واقعیت انکار‌ناپذیر و قابل توجه امروز نهادهای علمی است. مسئله‌ای که می‌توان برای آن پشتوانه عقلی جست و یا با استناد به برخی رفتارهای معصومین، پیشینه تاریخی فراهم ...