رهنامه: اهمیت تحصیل در علم اصول را تبیین کنید. شبهاتی درباره متورم‌شدن یا زواید داشتن علم اصول وجود دارد، پاسخ چیست؟ از این جهت بفرمایید برای طلابی که الان هستند، چه ضرورتی دارد در علم اصول توانایی بیابند؟ استاد: ضرورت «تحصیل ...