گزارشی از فعالیت‌های حوزوی و فرهنگی آیت‌الله جزایری در استان خوزستان آیت الله جزایری از زمره افرادی است که در جذب نیروهای انقلابی و تربیت طلاب برای خدمت به مردم و نظام تلاش فراوانی داشته است. ایشان در سال 1360 هجری ...
  بررسي رابطه استاد و شاگرد و وظايف الهي آن دو از خطيرترين مواردي است که در مسير تربيت لازم است به آن پرداخته شود. شهيد ثاني «ره» با نگاه نافذ و احاطه علمي خود به کتاب و سنّت توانسته است ...