اجتهاد، روش دست‌يابي به نظر خداوند است، هر فردي كه براي ادعاهايي مانند: «نظر اسلام اين است:.........»، «براساس نگرش اسلام.......»، «طبق نظر خداوند:........» بخواهد استدلال و استناد بياورد نيازمند علم اصول فقه و تحليل‌هاي فقهي است.   رديف مرحله توضيح          1. موضوع‌شناسي (عرضه موضوع بر عرف ...
[1] چکیده تلاش این مقاله یافتن پاسخ این مسئله است که: آیا می‌توان روش‌هایی را که فقیهان در استنباطات خود به کار می‌برند، با جزئیاتی که در ذهن فقیه می‌گذرد، کشف کرد و شبیه‌سازی نمود؟ اگر می‌توان، چگونه؟ هر فقیهی روش استنباطی دارد ...
برای اینکه فلسفه و حکمت به صورت تخصصی پیگیری و نیاز طلبه و حوزه و جامعه تامین شود نیاز به برنامه‌ای هست که اهداف دقیق و مراحل نیل به این اهداف و کتب لازم هر مرتبه را معرفی کند لذا ...
این نوشتار[1] با تأکید بر ترجمه بلاغی به عنوان بهترین ترجمه برای متون، انواع ترجمه، اهمیت ترجمه درست متون دینی و ... را یادآوری نموده و عمده مطالب را به معرفی ترجمه بلاغی، تمایزات و مشخصه‌های علوم و ابزار بلاغت ...