در این نوشتار کوتاه سعی شده با طرح سؤالاتی که یک طلبه باید بتواند به آنها پاسخ بگوید،کاری انجام دهد تا طلاب از میزان و سطح آشنایی و انس خود با قرآن ارزیابی‌ای داشته باشند. از جمله این سؤالات معرفی ...
مرحوم علامه آيت الله حسيني طهراني اعلي الله مقامه الشريف دو قضيه برايمان نقل مي‌کنند‌: در جلسه‌اي که عده‌اي از علماء حاضر بودند، يکي از ايشان که ميانه خوبي با عرفان و توحيد حقه عرفاء نداشت، به بنده گفت‌: (شما ...
  نياز به علم كلام تاريخ علم كلام و نقطه مشترك ميان تعاريف علم كلام، حداقل نياز متفق عليه به علم كلام را اين چنين نشان مي‌دهند: تبيين اصول ومباني فكري دين و دفاع ازآنها دربرابر شبهات وآنچه در سرچشمه‌هاي اين مطلب نمايان ...
  1ـ حكم كلي‌اي در دست داريم مي‌خواهيم براي يك شيئ خاص آن حكم را ثابت كنيم. مثلا حكم كليِ "سخت بودن سنگ " را داريم مي‌خواهيم اين حكم را براي يك چيز خاص ثابت كنيم.   2ـ حكم كلي‌اي براي موضوعي در دست ...