اشاره: الحمدلله وضعیتي كه به سبب کم‌توجهي فقهای حوزه یا اولیای امور حوزه به تاریخ ايجاد شده، به مساعی شخصی، جای خود را به توجه به تاریخ داده است. اگر طلاب هر ساله در ايام ميلاد و شهادت ائمه اطهار یک ...