اشاره: مثال دیگر که اهمیّت کار تاریخی در تصحیح نگرش استنباطی را نشان می‌دهد، در باب یکی از قواعد فقهی بسیار معروف و مورد استناد، یعنی قاعده"على اليَد ما أخذَت حتّى تؤدّيه" می‌باشد که در عین سیطره بر فقه، در ...
اشاره در برخی از منابع تاریخی جمله‌ای را به امام سجاد(عليه السلام) نسبت مي‌دهند كه با این مضمون است: "إنّا کنا نعلم مغازی الرسول الله کما نعلم سوره القرآن: ما همان‌طور که سوره‌هاي قرآن را به بچه‌هایمان و دیگران یاد می‌دهیم، ...
اشاره: تاریخ برای فهم علوم، بسيار مؤثر است. در فقه در بحث صلاه، در خصوص اوقات صلاه، نظریات مختلفی و روایات متفاوتی وجود دارد. بعضی‌ها مثل و مثلین را مطرح کردند. در لمعه خواندید. بعضی‌ها دوهفتم، چهارهفتم و تمام را مطرح ...
خلاصه اجتهاد در تاریخ که اصطلاحاً تحلیل در تاریخ نامیده می‌شود، عبارت است از نقد و بررسی قضایای تاریخی به منظور کشف واقعیت قضایا به مدد ابزاری که در اختیار مورخ است. و این، امر آسانی نیست. مهمترین اصولی را که تحلیل‌گران ...