رهنامه: موضوع گفتگو ساختار علم فقه است. لطفاً بفرمایید ساختار علم فقه، از گذشته تاکنون، به چه نحوی بوده است؟ تفاوت ساختار و تبویب استاد: انشاءالله قرار است در این مصاحبه در رابطه با ساختار علم فقه به اندازه توانایی‌مان مطالب مختصری ...
رهنامه: در حوزه علم فقه به لحاظ تحقیقی و پژوهشی مسائل و حیطه‌های گوناگونی هست که آشنایی با آنها برای طلاب مفید است. لطفا بفرمایید طلاب به چه مسائلی باید توجه پیدا کنند؟ استاد: در مورد فقه و اصول، غیر از ...
مقدّمه فقه قرآن، از مهم‌ترین دانش‌های اسلامی است ‌که عهده‌دار کشف شرایع اسلام و تفصیل شریعت از مدارک احکام است تا منهاجی برای صالحین، عُروه‌ای وُثقی برای نجات عباد، مفتاح ‌کرامت آنان و جامع مقاصد رفتاری و ذخیره معادشان باشد. امّا ...
اجتهاد، روش دست‌يابي به نظر خداوند است، هر فردي كه براي ادعاهايي مانند: «نظر اسلام اين است:.........»، «براساس نگرش اسلام.......»، «طبق نظر خداوند:........» بخواهد استدلال و استناد بياورد نيازمند علم اصول فقه و تحليل‌هاي فقهي است.   رديف مرحله توضيح          1. موضوع‌شناسي (عرضه موضوع بر عرف ...