در این مقاله با استفاده از 3 جدول به معرفی نام و مؤلف، تاریخ و روش مهم‌ترین تفاسیر شیعی، سنی و همچنین تفاسیر مهم به زبان فارسی با توجه به ترتیب تاریخی، روش و گرایش این تفاسیر می‌پردازد. مهم‌ترین تفاسیر شیعه ...
این گفت‌وگو آغاز پیدایش تفسیر را در زمان خود پیامبر(ص) و به وسیله ایشان می‌داند که با توجه به سطح مخاطبان به بیان تفسیر می‌پرداختند و پس از پیامبر(ص) نیز اهل‌بیت با توجه به اینکه ثقل اصغر و وارثان علم ...
در این مصاحبه استاد ابتدا به معرفی مختصر انواع تفسیر (روایی، اجتهادی و...) می­پردازد و پس از آن به معرفی کتاب­های تفسیری مهم شیعیان و اهل تسنن و مولفان آنها به ترتیب و با توجه به نحوه سبکشان می­پردازد. در ...
این مقاله به صورت مختصر و مفید به ذکر ویژگی‌های وحی گونه‌های مختلف وحی مانند وحی شریعت و وحی تسدیدی و خصوصیات هر کدام می‌پردازد و در پایان نیز به بحث موطن وحی پرداخته و آن را موضوعی دانسته که ...