امروزه مباحث متعدد و جدیدی در حوزه علم اخلاق مطرح گشته و نیاز و ضرورت برای پرداختن به این مباحث و حل آنها احساس می­گردد. در این گفتگو نه مورد از این مباحث مطرح و شرح داده می­شوند که به ...
تمننننننننننننننن
[gallery link="file" ids="4664,4665,4666,4667,4668,4663,4662,4661,4660,4659,4653,4654,4656,4657,4658,4652,4651,4650,4649,4648,4643,4644,4645,4646,4647,4642,4641,4640,4639,4638,4633,4634,4635,4636,4637,4632"]