اشاره این نوشتار در مقدمه سه سوال اساسی که دانش‌های حدیث باید به آن پاسخ دهند را بیان نموده و پاسخ به سوا‌ل، (آیا حدیث حاکی از سنت و گفتار و قول واقعی است؟) را بر عهده علم رجال می‌داند و ...
اشاره: الحمدلله وضعیتي كه به سبب کم‌توجهي فقهای حوزه یا اولیای امور حوزه به تاریخ ايجاد شده، به مساعی شخصی، جای خود را به توجه به تاریخ داده است. اگر طلاب هر ساله در ايام ميلاد و شهادت ائمه اطهار یک ...