از سحرگاه سال 1284ه. ق تا سحرگاه 1371ه. ق کتاب عمر مردی ورق می‌خورد که بی‌اغراق می‌توان او را مرد روزهای طوفانی دانست. مردی که تبار و ریشه‌اش سند مردانگی‌اش را اصالت بخشیده است تا راز این طوفان سر به ...
به قول خودش بعد از وفات پدر، بهره‌ بردن از لذات دنيا را بر خودش حرام مي‌کند تا به قولش عمل کند. او به پدر قول مي‌دهد که نگذارد زحماتي که براي کتاب اعيان الشيعه کشيده شده است ضايع شود. ...
پس از وفات سيد مقالات گوناگون و به قلم افراد مختلف در روزنامه‌هاي سرتاسر جهان منتشر شد. هر صاحب قلم از رهين تصويري که از سيد در ذهن خود داشت او را به وصفي توصيف کرد. سردبير روزنامه الجيل او ...
سيد محسن امين را بي‌ترديد بايد يکي از پر تأليف‌ترين عالمان شيعي دانست. خود او اين نکته را در جلد دهم اعيان الشيعه اين‌گونه شرح مي‌دهد: «گفته مي‌شود اگر تاليفات مرحوم مجلسي را بر عمر وي تقسيم کنند سهم هر روز ...