گذری بر زندگی آیت‌الله میرزا محمدعلی شاه‌آبادی این یادداشت، مروری بر سیر زندگی و مراحل تحصیل آیت‌الله شاه‌آبادی و ماجرای آشنایی حضرت امام خمینی (ره) با ایشان است. هنگامی که قلم می‌خواهد از بزرگ‌مردی بنویسد که هر روز از روزهای عمر پر ...
  یکی از فرزندان بزرگوار آیت‌الله حاج شیخ محمّدعلی شاه آبادی فرمودند پدرم می‌فرمود: من روزگاری در نجف اشرف چهل روز از همه کارها دست کشیدم و روزه گرفتم و از نظر فکری هم سعی کردم تمام توجّه‌ام به خدا باشد ...
  یادداشتی بر دو کتاب شذرات المعارف و رشحات البحار حضرت آیت‌الله شاه‌آبادی، از جمله عارفان نامدار و واصلان کاملی است که در جمع ظاهر و باطن، به نیکویی درخشیده و اسوه‌ای ماندگار را برای رهپویان راه کمال و جمال الاهی، پدیدار ...