رهنامه: نظر شما درباره نقش و جايگاه استاد در فرآيند آموزش چيست؟ استاد بايد چه فعاليت‌هايي را در جهت تسريع و بهبود آموزش انجام دهد؟ استاد: بسم‌الله الرحمن الرحيم. پيش از پرداختن به جايگاه استاد و شاگرد، به عنوان دو عنصر ...
  بررسي رابطه استاد و شاگرد و وظايف الهي آن دو از خطيرترين مواردي است که در مسير تربيت لازم است به آن پرداخته شود. شهيد ثاني «ره» با نگاه نافذ و احاطه علمي خود به کتاب و سنّت توانسته است ...
  منبع اصلي در اين نوشته، کتاب هاي «استاد و درس، روش آموزش» و «روحانيت و حوزه» از آثار مرحوم استاد علي  صفايي حائري  و نيز خاطرات شفاهي يا مکتوب شاگردان بزرگوار ايشان، از محصولات  انتشارات لیلة القدر مي باشد. مرحوم علي ...