مؤسسه فرهنگي بشري از معدود مؤسساتي است که در جهت شناخت هويت روحانيت و هويت طلبگي گام جديدي برداشته است. از جمله فعاليت‌هاي اين مؤسسه پژوهش در زمينه‌هاي گوناگون پيرامون روحانيت و مسائل ديني، تاريخي و اخلاقي و هم‌چنين برگزاري ...
در این سفرها، هر یک از فضلا و استادان، گزارش هایی را از وضعیت فرهنگی، علمی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و ظرفیت های تبلیغی این کشورها می نویسند و در اختیار بزرگان حوزه قرار می دهند. روحانيت شيعه در عرصه عمل به ...
گفتاري از دکتر محمود حکمت‌نيا ـ معاونت پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، در سال 1373، با ارشاد مقام معظم رهبري، آغاز به کار کرد. بخش مهمي از رسالتي که پژوهشگاه براي خود ترسيم کرده و ...
  رهنامه: در سفر تبليغي‌تان، از کدام مراکز علمي و تربيتي بازديد کرديد؟ ما از مراکز علمي بسياري بازديد کرديم که مهم‌ترين آنهاعبارت بودند از بيش از ده دانشگاه مهم و فعال در عرصه‌هاي علوم ديني، علوم انساني و علوم اجتماعي، مانند ...