شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 27 و 28 / صفحه اصلی / بخش هفتم » خودآموزی
خودآموزی | عبدالحمید واسطی
196 بازدید

در این نوشتار کوتاه سعی شده با طرح سؤالاتی که یک طلبه باید بتواند به آنها پاسخ بگوید،کاری انجام دهد تا طلاب از میزان و سطح آشنایی و انس خود با قرآن ارزیابی‌ای داشته باشند. از جمله این سؤالات معرفی سوره‌ها به پاسخ‌های از پیش طرح شده، خصوصیات قرآن در مقایسه با سایر کتب و … می‌باشد.

لطفا خود را در ارتباط و انس با قرآن بشناسید

شما به‌عنوان یک طلبه آیا می‌توانید محورهای زیر را توصیف کنید ‌

۱ـ قرآن را در یک کتاب‎شناسی تفصیلی با محورهای زیر، توصیف کند:

الف ـ توصیف عنوان کتاب

ب ـ تعیین مولف کتاب

ج ـ تبیین موضوع کتاب

د ـ تعیین هدف مولف

هـ ـ تعیین مخاطبین کتاب

و ـ تعیین میزان اعتبار مطالب

زـ توصیف تقسیمات اصلی کتاب

ح ـ تبیین شیوه نگارش و سبک قلم

ط ـ توصیف ساختار ظاهری کتاب

ی ـ روح حاکم بر کتاب

ک ـ تاثیر کتاب بر انسان

۲ـ در یک چکیده توصیفی (شفاهی و کتبی)، تک‌تک سوره‌ها را معرفی کنید به‌طوری که حداقل پاسخ به سوالات زیر باشد:

الف ـ این سوره پاسخ به چه سوالاتی است؟

ب ـ هدف اصلی این سوره چیست؟

ج ـ برای رسیدن به هدفِ فوق از چه نقطه‌ای آغاز شده است؟ و چه مراحلی طی شده است؟

د ـ موقعیت این سوره در کل قرآن چگونه است؟

هـ ـ تمایز این سوره با سوره‌های مشابه چیست؟

و ـ چگونه از این سوره برای رشد در زندگی استفاده کنیم؟

۳ـ قرآن و خصوصیاتش را با کتاب‌های ادیان دیگر مقایسه کنید به‌طوری که مخاطب، تصویری که پیروان هر یک از این کتب در ذهن دارند را حسّ کند و بتواند برتری قرآن را خود نتیجه بگیرد.

۴ـ اثبات کنید قرآنی که در دست دارید، تحریف ندارد و همان وحی الهی به پیامبر اسلام است.

۵ـ خصوصیات گفتاری و زبانی قرآن را به‌ گونه‌ای تشریح کنید که مخاطب، از سویی علاقه‌مند به مراجعه مستقیم و تدبر در آیات بشود[۱] و از سوی دیگر خود را نیازمند مراجعه به تفسیر و متخصص ببیند.[۲]

۶ـ به سوالِ انتقادیِ «مطالب چندین قرن گذشته چگونه می‌تواند زندگی پیچیده امروز و فردا را مدیریت کند؟» با ذکر شواهد و مستندات پاسخ بگویید.

در قرائت روزانه قرآن، صحیح و حزین بخوانید و به ‌تدریج خود را چنان مخاطب کلام الهی احساس نمایید که واسط زبانی را حسّ نکنید و در هر سال نسبت به سال قبل، تلقی و دریافت معنایی بیشتری نسبت به آیات در خود بیابد.

۷ـ با استفاده از منابع تفسیری با سبک‌های مختلفِ روشمند و معتبر، معنی آیات را از زوایای مختلف به‌ دست آورید و به ‌صورت یک جمع‌بندیِ دارای انسجام ارائه کند.

۸ـ برای سطوح و گرایش‌های مختلفِ مردم منابع تفسیری مناسب برای مطالعه معرفی کنید و شیوه بهره‌برداری بهینه از آن تفسیر را توضیح دهید.

۹ـ تفاوت میان آیات مشابه در یک موضوع را توضیح دهید به ‌گونه‌ای که مخاطب دو تصویر متفاوت در ذهن خود ترسیم نماید.

۱۰ـ پاسخ شبهات دارای فراوانی در سطح دانشجویی، اطاق‌های گفتگو و وبلاگ‌ها را به‌گونه‌ای بیان کنید که مخاطب نَه فقط ساکت بلکه قانع شود و تصحیح نگرشی برای او صورت پذیرد.[۳]

۱۱ـ منشور راهبردی ایجاد تمدن اسلام را براساس آیات قرآن تدوین کنید.

۱۲ـ برای موضوعات مختلف در زندگی، نظر قرآن را با ارائه مستندات استخراج کنید.

۱۳ـ برای فهرستی از موضوعاتِ مبتلابه در زندگی، حداقل یک آیه را از حفظ بخوانید.

۱۴ـ به‌ سرعت مجموعه‌های موضوعی از آیات را از قرآن بازیابی کنید.

۱۵ـ از نرم‌افزارهای قرآنی برای مطالعات تطبیقی میان آیات و میان تفاسیر استفاده نمایید.

۱۶ـ در قرائت روزانه قرآن، صحیح و حزین بخوانید و به ‌تدریج خود را چنان مخاطب کلام الهی احساس نمایید که واسط زبانی را حسّ نکنید و در هر سال نسبت به سال قبل، تلقی و دریافت معنایی بیشتری نسبت به آیات در خود بیابد.

۱۷ـ با حسّی که از آیات پیدا کرده‌اید ، برای قرائت سور مختلف در نمازهای یومیه اشتیاق داشته باشید.

۱۸ـ وقتی موضوعی مطرح می‌شود، آیات راجع به آن موضوع را به ‌سرعت بازیابی کند و پیام خداوند در آن آیات را به‌گونه‌ای توضیح دهید که مخاطب بتواند در زندگی به کار ببرد.

 

پی نوشت ها:

[۱] ضوابط فهم اولیه که برای عموم قابل دسترسی است و ارائه برنامه اجرایی برای تحقق آنها

[۲] پس باید بتوانید خصوصیات آیات و ظرفیت‌های معنایی آنها و هویت تفسیر را تبیین کنید و ضوابط فهم تحلیلی را ارائه کرده، ضرورت تفسیر را اثبات نمایید.

[۳] از جمله، بتواند فیلم‌نامه‌های مرتبط با قصص قرآن را براساس آیات نقد و تحلیل و بازسازی کند.

پاسخ دهید: