شما اینجا هستید: رهنامه پژوهش » ش 27 و 28 / صفحه اصلی / بخش اول » نمودار تقسیم تفاسیر
نمودار تقسیم تفاسیر | علی اکبر بابایی
226 بازدید

در این مقاله با استفاده از ۳ جدول به معرفی نام و مؤلف، تاریخ و روش مهم‌ترین تفاسیر شیعی، سنی و همچنین تفاسیر مهم به زبان فارسی با توجه به ترتیب تاریخی، روش و گرایش این تفاسیر می‌پردازد.

مهمترین تفاسیر شیعه و اهل سنت

۱ـ تفاسیر شیعه بر اساس ترتیب تاریخی و روش و گرایش.

۲ـ تفاسیر اهل سنت بر اساس ترتیب تاریخی و روش و گرایش.

۳ـ تفاسیر فارسی بر اساس روش و گرایش تفسیر.

یادآوری: در مورد جداول ذیل یادآوری چند نکته لازم می‌باشد:[۱]

۱ـ نام تفاسیر و تاریخ وفات مفسران بر اساس قول مشهور است.

۲ـ معرفی روش و گرایش هر تفسیر بر اساس تحقیقات انجام‌شده و قول معروف می‌باشد.

۳ـ نخستین معیار برای معرفی هر تفسیر، بیان روش تفسیری آن بوده است. چنانچه تفسیری مشهور به روش خاصی نبوده به گرایش مهم آن تفسیر اشاره شده و در مواردی هم از کلمه جامع استفاده شده که بیانگر چندین روش و گرایش است.

 

در دهه‌های اخیر، عالمان شیعه، تفاسیر گرانقدر دیگری را تدوین کرده‌اند که بررسی هر یک، به بررسی تفصیلی تفاسیر در دوره معاصر منوط است[۱] که به اختصار به نام تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

 

 

غالب تفسیرها به زبان عربی هستند، اما تعدادی از آنها به زبان فارسی تدوین شده، که براساس روش و گرایش تفسیری به شرح زیر است:

 

پی نوشت ها:

[۱]. علوی، آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران، ص ۳۸۲٫

[۱]. همان، ص ۲۰۳٫

پاسخ دهید: